Asiakkaamme sanovat
Erinomainen
4.3 / 5
Toimitus osoitteeseen Suomi
Toimitus osoitteeseen:

Tietosuojakäytäntö

YLEISET TIEDOT

Tässä tietosuojaselosteessa UAB Ovoko kertoo sinulle henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi rekisteröitynä (jäljempänä viitataan "tietosuojaselosteeseen"). Tietosuojaselosteen sisältämät tiedot ovat merkityksellisiä, kun selaat verkkosivustoa ovoko.fi (jäljempänä "verkkosivusto") ja käytät sen tarjoamia palveluita riippumatta käyttämästäsi laitteesta (tietokone, matkapuhelin, tabletti, jne.).

Verkkosivustolla käsiteltyjen tietojen rekisterinpitäjä on UAB Ovoko, kotipaikka Žirmūnų str. 70 - 701, LT-09124 Vilna, puh. +358 4 573 964 640, sähköposti: [email protected] , oikeushenkilön tunniste: 304401253, alv-numero: LT100010771516.

Huomaa, että UAB Ovoko tarjoaa välityspalveluja kolmansille osapuolille (myyjille) kuuluvien tavaroiden myynnissä. UAB Ovoko ei ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta, kun myyjät käsittelevät henkilötietojasi omien menettelyjensä mukaisesti. Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä henkilötietojesi käsittelyn ja oikeuksiesi käyttämisen osalta henkilöön, jonka tuotetta olet ostamassa.

On erittäin tärkeää, että luet tietosuojaselosteen huolellisesti, sillä se sisältää tärkeää tietoa henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi.

Vahvistamme, että verkkosivuston kävijöiden tiedot kerätään Euroopan unionin ja Liettuan tasavallan sovellettavan lainsäädännön vaatimusten ja valvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tietojenkäsittelyn riskeihin soveltuvat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ovat käytössä sivuston kävijöistä keräämiemme tietojen suojaamiseksi menetyksiltä, luvattomalta käytöltä ja muutoksilta.

Sivusto ja sen palvelut on tarkoitettu vähintään 16-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden henkilöiden on saatava vanhempiensa tai muiden laillisten edustajiensa lupa (suostumus) ennen verkkosivuston ja sen palvelujen käyttöä.

TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN KESKEISET KÄSITTEET

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka liittyvät luonnolliseen henkilöön (rekisteröity), jonka henkilöllisyys tunnetaan tai voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa henkilötietojen, kuten etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, Internet-tunnisteen jne. perusteella.

Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietoihin kohdistuvaa toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta (tietojen kerääminen, tallentaminen, käyttö, pääsy, tallentaminen, luovuttaminen jne.).

Muut tässä tietosuojakäytännössä käytetyt termit on ymmärrettävä sellaisina kuin ne on määritelty luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 27. huhtikuuta 2016 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä kumotussa direktiivissä 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus) (jäljempänä "asetus (EU) 2016/679"), henkilötietojen oikeudellisesta suojasta annetussa laissa ja muissa säädöksissä.

TARKOITUKSET, JOITA VARTEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LAILLISUUDEN EDELLYTYKSET.

Helpottaaksemme palveluidemme käyttöä, verkkosivustolle rekisteröitymistä ja käyttäjätilisi hallinnointia varten käsittelemme etu- ja sukunimeäsi, puhelinnumeroasi, sähköpostiosoitettasi, IP-osoitettasi, kirjautumistietojasi ja muita tarvittavia tietoja. Henkilötietoja käsitellään verkkosivuston käyttöä koskevan sopimuksen tekemisen ja täytäntöönpanon perusteella asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6(1)(b) mukaisesti.

Jotta voimme tehdä ja toteuttaa sopimuksia tavaroiden ostamisesta, ilmoittaa tilauksen etenemisestä, laatia laskun ja pitää kirjanpitoa, käsittelemme nimeäsi, sukunimeäsi, osoitettasi, puhelinnumeroasi, sähköpostiosoitettasi, tietoja tilatuista tavaroista, laskutustietoja, valitun tavaran toimitustapaa ja muita sopimuksen toteuttamista koskevia tietoja, maksutietoja ja muita tarvittavia tietoja. Henkilötietojen käsittely suoritetaan sopimuksen tekemisen ja täyttämisen perusteella ja oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6(1)(b) ja (c) mukaisesti.

Suoramarkkinointitarkoituksiin (lähettäessämme uutiskirjeitä ja mainoksia verkkosivujen kävijöille ja kysyessämme heidän mielipidettään tavaroista ja palveluista) käsittelemme sähköpostiosoitetta ja/tai puhelinnumeroa, tietoja tehdyistä tilauksista, IP-osoitetta, selaustietoja ja muita tarvittavia tietoja. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6(1)(a) mukaisesti ja yhtiön oikeutettujen etujen toteuttamiseksi asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6(1)(f) ja sähköisestä viestinnästä annetun lain 69 §:n 2 momentin mukaisesti. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksiin on voimassa, jos sen on antanut 16 vuotta täyttänyt henkilö.

Jotta voimme vastata tiedusteluusi, kun otat meihin yhteyttä verkkosivuston kautta, käsittelemme nimeäsi, yhteystietojasi, tiedustelun ja vastauksen sisältöä, IP-osoitettasi ja muuta tiedusteluun liittyvää tietoa. Henkilötietoja käsitellään suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6(1)(a) mukaisesti.

Palvelun laadun varmistamiseksi ja säilyttääksemme todisteet viestinnästä, joilla voi olla oikeudellisia seurauksia nauhoitamme keskustelut verkkosivustoillamme julkaistuissa asiakaspalvelunumeroissa. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella ja yrityksen oikeutettujen etujen vuoksi, jotta riidat soittajien kanssa voidaan ratkaista puolueettomasti asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6(1)(a) ja (f) alakohtien sekä sähköisestä viestinnästä annetun lain 61 §:n 2 momentin mukaisesti.

Yhtiön toiminnan julkisuutta ja mainontaa varten voimme käsitellä ja julkaista verkkosivustoillamme ja sosiaalisen verkoston tileillämme kuvia henkilöistä, arvioita yhtiön toiminnasta ja muita henkilötietoja, jotka henkilö suostuu antamaan mainittuja tarkoituksia varten. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6(1)(a) mukaisesti.

Varmistaakseen, että yksityishenkilöt voivat käyttää verkkosivustoa ja saada tietoyhteiskunnan palveluja, analysoidakseen ja parantaakseen verkkosivuston toimintaa ja palvelujen käyttöä sekä näyttääkseen mainosviestejä UAB Ovoko käsittelee verkkosivuston kävijöiden henkilötietoja, jotka on saatu evästeiden avulla. Yksityiskohtaista tietoa evästeiden käytöstä on kohdassa "Miksi ja millaisia evästeitä käytämme". UAB Ovoko käsittelee evästeiden avulla kerättyjä henkilötietoja suostumuksen perusteella ja Liettuan tasavallan sähköistä viestintää koskevan lain mukaisesti.

UAB Ovoko voi myös käsitellä henkilötietoja muihin tarkoituksiin, jos se on tarpeen liiketoiminnan laillisen harjoittamisen, kirjanpito-, vero- ja muiden säädösten vaatimusten täyttämiseksi, puolustaakseen vaateita ja oikeustapauksia ja UAB Ovokon oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä UAB Ovokoon käyttämällä mitä tahansa tietosuojakäytännössä määriteltyjä yhteystietoja ja jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten - valitsemalla asianmukaiset asetukset käyttäjätilillä tai klikkaamalla sähköpostissa olevaa opt-out-linkkiä. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun, suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen.

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOJA

Käsittelemme henkilötietoja, jotka annat rekisteröityessäsi verkkosivustolle ja käyttäessäsi palveluitamme, sekä henkilötietoja, jotka syntyvät verkkosivuston käytön aikana (kirjautumisen päivämäärä ja kellonaika, käytetyt sivut jne.). Kerättävät tiedot sisältävät tietoja sinusta, laitteestasi tai verkkosivustomme sisällön käytöstäsi. Saatamme saada henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta: maksupalveluntarjoajilta - suorittamastasi maksusta; sosiaalisten verkostojen palveluntarjoajilta - kun olet yhteydessä esimerkiksi Facebook-tilisi kautta; muilta osapuolilta sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Voit halutessasi olla antamatta meille tiettyjä henkilötietoja, mutta tämä voi rajoittaa tiettyjen verkkosivuston ominaisuuksien toimintaa tai palvelujen tarjoamista (jos et esimerkiksi anna yhteystietojasi, emme ehkä pysty vastaamaan kyselyysi tai jos et anna myyntisopimusta varten tarvittavia tietoja, emme ehkä pysty tekemään sopimusta ja täyttämään tilaustasi).

KENELLE ANNAMME HENKILÖTIETOJASI

Sitoudumme siihen, että emme siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille, paitsi seuraavissa tapauksissa:

- Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi luovuttamiseen.
- Siirrämme henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme, jotka toimittavat tilaamiasi tuotteita tai muita palveluja. Annamme tällaisille palveluntarjoajille vain siinä määrin henkilötietojasi kuin on tarpeen tietyn palvelun tarjoamiseksi.
- Jotta voimme täyttää tilauksesi asianmukaisesti, siirrämme henkilötietosi myyjälle, jonka tuotteen olet ostamassa.
- Verohallinnolle, lainvalvontaviranomaisille ja muille julkisille laitoksille Liettuan tasavallan lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietojasi valitsemiemme palveluntarjoajien käyttöön (yritykset, jotka tarjoavat uutiskirjepalveluja, kirjanpitopalveluja, tietojärjestelmien ylläpitoa, verkkosivuston isännöintiä, tietojen tallennuspalveluja, jne.). Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja UAB Ovokon puolesta ja sen ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin kolmansiin maihin. Siirrämme henkilötietoja kolmansiin maihin siinä määrin kuin on tarpeen palveluidemme tarjoamisen varmistamiseksi ja mikäli vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

- Euroopan komissio on tehnyt päätöksen tietosuojan riittävästä tasosta kolmannessa maassa;

- Vastaanottajalla on Euroopan komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden mukainen sopimus, joka sisältää riittävät takeet;

- Mikälihenkilötietojen toimittaminen on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (esim. tuote on toimitettava tiettyyn osoitteeseen) tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (toisin sanoen asetuksen (EU) 2016/679 49 artiklan 1(b) säädetyn edellytyksen yhteydessä).

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA

Säilytämme henkilötietoja jäljempänä esitettyjen ajanjaksojen ajan:

 • Käyttäjätilin hallinnointia varten viisi (5) vuotta siitä päivästä, jolloin tilille on viimeksi kirjauduttu;
 • Tuotteiden myyntisopimusten tekemistä ja toteuttamista varten kirjanpitoa varten sopimuksen voimassaoloaikana ja kymmenen (10) vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen;
 • tiedustelujen hallinnointia ja niihin vastaamista varten kahden (2) vuoden ajan tiedustelupäivästä;
 • suoramarkkinointitarkoituksiin viiden (5) vuoden ajan suostumuksen antamispäivästä tai kunnes peruutat suostumuksesi tai vastustat henkilötietojen käsittelyä;
 • yhden kuukauden ajan, jotta voidaan varmistaa palvelun laadun ja saada todisteita viestinnästä, josta voi aiheutua oikeudellisia seuraamuksia (puhelinkeskustelujen tallentaminen).
 • Yrityksen toiminnan julkisuutta ja mainontaa varten - niin kauan kuin tietojen julkaiseminen on tarpeen ja niiden asianmukaisuutta tarkistetaan vähintään kerran kahdessa vuodessa tai kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa.

Evästeiden avulla kerättyjä henkilötietoja käsitellään evästeen keston ajan.

Edellä mainittujen määräaikojen päätyttyä tiedot on poistettava siten, ettei niitä voida palauttaa tai ne on siirrettävä valtion arkistoon, jos UAB Ovokolle on laissa asetettu tällainen velvoite.

MITEN VARMISTAMME HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUDEN

Henkilötietoja käsitellessään UAB Ovoko toteuttaa tarvittavat organisatoriset ja tekniset turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä. Tietoturvatoimenpiteet on valittava ottaen huomioon käsittelyn aiheuttamat riskit.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet, jotka voidaan panna täytäntöön asetuksessa (EU) 2016/679 säädetyssä laajuudessa:

 • Oikeus tietää henkilötietojesi käsittelystä;
 • Oikeus tutustua henkilötietoihin ja saada niistä kopio;
 • Oikeus saada virheelliset henkilötiedot oikaistuksi;
 • Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista;
 • Oikeus saada henkilötiedot poistetuksi;
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn;
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ilman, että vastustamista tarvitsee perustella. Jos henkilötietojen käsittely perustuu asetuksen (EU) 2016/679 artiklaan (6)(1)(f) (oikeutettu etu), on mainittava erityistapaukseen liittyvät syyt.
 • Oikeus henkilötietojen siirrettävyyteen.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä UAB Ovokoon osoitteeseen Žirmūnų str. 70 - 701, LT-09124 Vilna tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Voit selvittää, miten voit tehdä tämän lukemalla jäljempänä esitetyn menettelyn rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi.

Jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hänellä on oikeus tehdä valitus valtion tietosuojavaltuutetulle (L.Sapiegos str. 17, Vilna, LT-10312, www.vdai.lrv.lt) tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion tietosuojaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuin- tai työpaikka sijaitsee (luettelo valvontaviranomaisista: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt). Kaikissa tapauksissa ota meihin yhteyttä ennen valituksen tekemistä, jotta voimme yhdessä löytää sopivan ratkaisun.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai ehdotuksia, ota yhteyttä UAB Ovokoon yllä olevilla yhteystiedoilla.

MITEN VOIT HAKEA OIKEUKSIEN KÄYTTÄMISTÄ

Jotta voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun on esitettävä pyyntö UAB Ovokolle ja todistettava henkilöllisyytesi. Huomaa, että sinun ei tarvitse esittää pyyntöä, jos voit käyttää oikeuksiasi muilla tavoin (esim. korjaamalla henkilötietoja verkkosivuston käyttäjätililläsi, klikkaamalla suoramarkkinointisähköpostin opt-out-linkkiä jne.). Pyynnössä on täsmennettävä, mitä edellä mainituista oikeuksista haluat käyttää ja missä laajuudessa.

Rekisteröity voi vahvistaa henkilöllisyytensä seuraavilla tavoilla: 1) Jos pyyntö tehdään sähköisesti, se on tehtävä käyttäjän verkkosivustolle rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamasta sähköpostiosoitteesta tai se on allekirjoitettava hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella; 2) Jos hakemus jätetään henkilökohtaisesti UAB Ovokon rekisteröityyn toimipaikkaan, on henkilöllisyystodistus esitettävä; 3) Jos hakemus toimitetaan postitse, on toimitettava notaarin oikeaksi todistama jäljennös henkilöllisyystodistuksesta tai muun lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti oikeaksi todistettu jäljennös tästä asiakirjasta.

Vaatimusta, jonka mukaan rekisteröidyn on vahvistettava henkilöllisyytensä, ei sovelleta, jos rekisteröity pyytää tietoja henkilötietojen käsittelystä asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 13 ja 14 mukaisesti.

Jos UAB Ovoko epäilee rekisteröidyn henkilöllisyyttä tai jos emme pysty vahvistamaan rekisteröidyn henkilöllisyyttä pyynnössä annettujen tietojen perusteella, UAB Ovoko voi pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden yksiselitteiseksi vahvistamiseksi. Kun otat yhteyttä UAB Ovokoon, voit lähettää vapaamuotoisen pyynnön.

UAB Ovoko toimittaa tiedot toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vastatakseen pyyntöön, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Monimutkaisten tai useiden pyyntöjen osalta tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa pidentää kahdella kuukaudella pyyntöjen monimutkaisuudesta ja lukumäärästä riippuen. UAB Ovoko ilmoittaa joka tapauksessa pidennyksestä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja ilmoittaa pidennyksen syyt.

Jos UAB Ovoko päättää olla täyttämättä pyyntöä, se ilmoittaa siitä sinulle välittömästi, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Voit riitauttaa tällaisen päätöksen valittamalla valtion tietosuojavaltuutetulle ja hakea muita oikeussuojakeinoja.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT, PALVELUT JA TUOTTEET SIVUILLAMME

Sivusto voi sisältää kolmansien osapuolten bannereita ja linkkejä niiden verkkosivustoille ja palveluihin, jotka eivät ole UAB Ovokon hallinnassa. UAB Ovoko ei ole vastuussa kolmansien osapuolten keräämien tietojen turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Sinun on luettava käyttämiisi kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja palveluihin sovellettavat tietosuojasäännökset.

MIKSI JA MILLAISIA EVÄSTEITÄ KÄYTÄMME

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteen (esim. tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin) selaimeen (esim. Internet Explorer, Firefox, jne.), kun käyttäjä selaa verkkosivustoa ja ne sisältävät tietoja verkkosivustolla selaamisesta.

Kun vierailet verkkosivustolla ensimmäistä kertaa, evästeet siirretään tietokoneellesi ja niitä käytetään myöhemmin tietokoneesi tunnistamiseen. Tämä on yleinen verkkoselauskäytäntö, joka helpottaa jo vieraillulla verkkosivustolla navigointia ja pääsyä julkaistuihin tietoihin.

Sivusto käyttää evästeitä:

 • Varmistaakseen verkkosivuston toimivuuden ja tehokkuuden;
 • Tehdäkseen verkkosivustosta helppokäyttöisen;
 • Lisätäkseen verkkosivuston nopeutta ja turvallisuutta;
 • Näyttääkseen mainosviestejä.

Käytämme verkkosivustolla teknisiä, ehdottomasti välttämättömiä evästeitä, jotka ovat välttämättömiä, jotta voimme tarjota tiettyjä palveluja verkkosivustolla ja jotta voit selata ja käyttää verkkosivuston ominaisuuksia. Käytämme verkkosivustollamme tilastollisia evästeitä, joiden avulla voimme käyttää saatuja tietoja verkkosivuston toiminnallisuuden ja käytön parantamiseen. Markkinointievästeitä käytetään mainosviestien kohdistamiseen.

Käytämme välttämättömiä evästeitä sähköisestä viestinnästä annetun lain mukaisesti, kun taas muita evästeitä käytetään vain verkkosivuston kävijän suostumuksella.

Evästeitä käytetään käsittelemään IP-osoitteita, selaustietoja, kuten vierailtuja verkkosivuston alueita, verkkosivustolla vietettyä aikaa, jne.

Joissakin tapauksissa kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä ja niiden keräämiä tietoja. Tiedot kolmansien osapuolten käyttämistä evästeistä löytyvät kyseisten kolmansien osapuolten verkkosivustoilla julkaistuista tietosuojaselosteista. Alla olevasta taulukosta löydät lisätietoja verkkosivustolla käytettävistä evästeistä:

Voit muuttaa selaimesi asetuksia siten, että evästeitä ei hyväksytä tai poistaa tallennetut evästeet, mutta tämä voi johtaa siihen, että jotkin verkkosivuston ominaisuudet eivät toimi. Kaikissa selaimissa (esim. Internet Explorer, Firefox, jne.) on mahdollisuus poistaa evästeet. Voit määrittää selaimesi hyväksymään kaikki evästeet, hylkäämään kaikki evästeet tai ilmoittamaan, kun eväste lähetetään. Voit muuttaa evästeasetuksia selaimessasi milloin tahansa. Tarkemmat ohjeet riippuvat käyttämästäsi selaimesta ja ne löytyvät selaimen ohjevalikosta. Jos käytössä on useita selaimia, asetukset on muokattava kaikissa selaimissa. Lisätietoja selaimen asetusten muuttamisesta saat osoitteesta www.aboutcookies.org tai www.allaboutcookies.org.

Huomioi kuitenkin, että joissakin tapauksissa evästeiden poistaminen voi hidastaa selaamisnopeutta, rajoittaa tiettyjä verkkosivuston ominaisuuksia tai estää pääsyn verkkosivustolle.

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä muiden henkilöiden, yritysten tai organisaatioiden verkkosivustoille. Huomaa, että UAB Ovoko ei ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen sisällöstä tai niiden tietosuojakäytännöistä. Mikäli siirryt verkkosivustoltamme linkkiä käyttäen muille verkkosivustoille, sinun on tarkistettava erikseen niiden tietosuojaselosteet.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteen lukemisen jälkeen tai jos olet kiinnostunut muista tiedoista, jotka koskevat UAB Ovokon suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, voit ottaa yhteyttä UAB Ovokoon edellä mainittujen yhteystietojen kautta.

Ota yhteyttä

UAB Ovoko, Žirmūnų str. 70 - 701, LT-09124 Vilna Puh. +358 4 573 964 640 Sähköposti: [email protected]